Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitysmaatoimittajien vierailut Suomeen

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Suomeen suuntautuvien kehitysmaatoimittajavierailujen toteuttaminen. Kehitysmaatoimittajavierailujen avulla rakennetaan verkostoja Suomen ja kehitysmaiden sekä suomalaisten ja kehitysmaiden toimittajien välillä ja esitellään avoimuuden ja mediavapauden toteutumista käytännössä. Mediayhteistyön perimmäisenä tavoitteena on tukea kehitysmaiden kestävää poliittista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteiden mukaisesti. Hanke on ollut keskeytettynä vuodesta 2020, koska koronapandemian vuoksi asetetut matkustusrajoitukset ja heikentynyt terveysturvallisuustilanne on estänyt matkojen järjestämisen. Hankeen arvo on 60 000 €. Vuoden 2022 kehitysmaatoimittajien vierailut ja hankkeen puitteissa tehtävät toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Suomen Afrikka-strategian toimeenpanoa tukeva toimittajavierailu ml. osallistuminen Pohjoismaat-Afrikka-kokoukseen (20 000€) 2. Nuorten toimittajien kesäkurssi FCP, pääpaino ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, osa kuluista (20 000 €) 3. Kiertotalousteemainen mediavierailu liittyen Sitran WCEF22-kokouksen teemoihin 10 000 € (TBC) 4. Varautuminen edustustoilta tai yhteistyökumppaneilta tuleviin yhteistyöehdituksiin (enintään kaksi vierailua, 10 000€)

Rahoituspäätös

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

vie-40

Rahoituskohteen numero

89850701

Tunnus

UHA2022-015175

Sivua muokattu

12.06.2022