Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) High Impact Partnership for Climate Action -rahasto 

Kuvaus

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:n tavoitteena on tukea demokratioiden ja markkinatalouden kehittymistä. High Impact Partnership on Climate Action (HIPCA) on EBRD:n hallinnoima monenkeskinen (multi-donor) rahasto, joka yhdistää EBRD:n toimintamallin mukaisesti pankin kaupallisen rahoituksen, ulkopuolisen tuetun rahoituksen (lainat ja lahjarahan), politiikka- ja säätelytuen sekä teknisen avun. Rahaston tarkoituksena on ohjata varoja projekteihin, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta, sen vaikutuksia kohdemaissa, sekä kasvattavat niitten ilmastoresilienssiä. HIPCA:n ensisijaiset tavoitteet ovat i. investointien tukeminen ja policy-ratkaisujen luominen kasvihuonekaasupäästöjen torjumiseksi ja ympäristön suojelemiseksi; ii. ilmastonmuutokseen sopeutumisen kapasiteetin kasvattaminen, ilmastoresilienssin vahvistaminen ja ilmastoherkkyyden vähentäminen; iii. yksityisen sektorin mukaan saaminen ilmasto- ja ympäristötyöhön. HIPCA:n toiminta keskittyy sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen, että ympäristön rappeutumisen estämiseen. HIPCA pyrkii tunnistamaan ja hyödyntämään innovatiivisia keinoja ja teknologioita toiminnassaan, jolla haetaan yhteiskunnan kokonaisvaltaista muutosta.

Rahoituspäätös

39 730 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Virallisen sektorin rahoituksen välittäjät 100%

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

18900424

Tunnus

UHA2021-005727

Sivua muokattu

21.06.2022