Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Developing Markets Platform -pilottihanke Kaakkois-Aasiassa

Kuvaus

Developing Markets Platform (DevPlat) on ulkoministeriön ja Business Finlandin yhteinen alusta, joka auttaa suomalaisyrityksiä ja niiden kumppaneita kansainvälistymään kehittyville markkinoille, hyödyntämään globaalia kehitysrahoitusta ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa. Kaakkois-Aasian DevPlat-pilottihankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisista tarpeista lähtevää yhteiskehittämistä ja tukea innovaatiorahoituksen kohdentumista kehitysvaikutuksiltaan merkittävimpiin kohteisiin. Hankkeessa tuetaan valituilla aloilla kumppanimaan yrityskenttää, innovaatiokumppanuuksia ja säällisiä työpaikkoja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Rahoituspäätös

1 875 854 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 100%

Rahoituskanava

HAUS kehittämiskeskus Oy

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812759

Tunnus

UHA2020-006293

Sivua muokattu

29.06.2022