Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma (Junior Professionals in Delegation, JPD)

Kuvaus

Euroopan unionin delegaatioissa työskentelevien harjoittelijoiden (JPD, Junior Professionals in Delegation) rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön välineistä. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota jäsenmaiden nuorille asiantuntijoille mahdollisuus työskennellä komission tai ulkosuhdehallinnon tehtävissä eri puolilla maailmaa ja siten hankkia kokemusta EU:n ulkosuhdepolitiikasta ja toimintatavoista. EU:n harjoitteluohjelma toteutetaan joka toinen vuosi ja harjoittelu on kaksivuotinen. EU rahoittaa kaksi harjoittelijaa kustakin jäsenmaasta, minkä lisäksi Suomi rahoittaa itse kaksi kehittyviin maihin sijoittuvaa harjoittelijaa vuosille 2021-2023. Suomi on aiemmin rahoittanut EU-harjoittelijoita v. 1995-2015. Harjoitteluohjelma kasvattaa suomalaisten EU-asiantuntijoiden määrää ja edistää suomalaisten rekrytoitumista Euroopan unionin toimielimiin. JPD-ohjelma on todettu hyödylliseksi nuorten asiantuntijoiden valmentamisessa kansainväliselle uralle. Tällä rahoituksella katetaan kahden kehittyvässä maassa toimivan suomalaisen harjoittelusta syntyvät toisen vuoden palkka- ym. kulut, jotka ovat yhteensä 104 126 euroa.

Rahoituspäätös

104 126 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

pol-30

Rahoituskohteen numero

89893243

Tunnus

UHA2022-004023

Sivua muokattu

30.05.2022