Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Rokotusliittouma Gavi; COVAX AMC

Kuvaus

Rokotusliittouma Gavi edistää globaalia rokotesuojaa ja lasten rokottamista hengenvaarallisia tartuntatauteja vastaan. Gavin päämissiona on pelastaa ihmishenkiä ja turvata ihmisten terveys lisäämällä rokotteiden yhdenvertaista ja kestävää käyttöä tarjoamalla köyhille maille rokotteet matalalla hinnalla ja samalla sitouttamalla kehitysmaat sisällyttämään rokotusohjelmat terveydenhoitojärjestelmäänsä. Gavilla on merkittävä rooli perusterveydenhuollon ja terveysjärjestelmien vahvistamisen saavuttamisessa SDG 3:n (terveys ja hyvinvointi) mukaisesti. Toiminnallaan Gavi edistää Agenda 2030:n keskeistä periaatetta kaikista haavoittuvimpien ryhmien auttamiseksi. Gavilla on merkittävä rooli myös COVID-19 pandemian vastaisessa työssä. Gavilla on johtorooli yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja epidemiavalmiusinnovaatiokoalitio CEPI:n kanssa johtorooli COVAX-mekanismissa. COVAX toimii hallinnollisesti Gavin yhteydessä. COVAX-mekanismin rahoitus hallinnoidaan Gavin kautta. COVAX on pääasiallinen kanava kansainväliselle yhteistyölle COVID-19-rokotteiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja myös EU:n rokotesolidaarisuuden toteuttamiselle. Tuki kohdennetaan Gavin hallinnoiman COVID-19 Advanced Market Commitment (COVAX AMC) -yhteistyömekanismille. Mekanismin kautta tuetaan COVAX Facilityyn kuuluvan 92 matalan tulotason ja keskitulotason maiden, mukaan lukien vähiten kehittyneiden maiden, turvallisten ja tehokkaiden COVID-19 -rokotteiden saatavuutta, edistäen samalla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoa

http://www.gavi.org(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • COVID-19:n ehkäisy ja hallinta 100%

Rahoituskanava

The Gavi Alliance

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893034

Tunnus

UHA2022-001607

Sivua muokattu

30.05.2022