Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitysyhteistyöhallinnon kehittäminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Määrärahaa on tarkoitus käyttää kehitysyhteistyöhallinnon kehittämiseen. Määrärahoilla voidaan hankkia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ja muita tarvittavia tukipalveluita. Lisäksi määrärahaa käytetään kehittämistoimintaan, kouluttamiseen, vaikuttamistyöhön, neuvotteluihin, kansainvälisiin tapaamisiin, virkamatkustamiskuluihin sekä yksikön henkilökunnan kouluttautumisesta aiheutuviin kuluihin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa kehitysyhteistyöhallinnon laatua ja kehittää kehitysyhteistyön riskienhallintaa.

Rahoituspäätös

65 078 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-80

Rahoituskohteen numero

89892738

Tunnus

UHA2022-002916

Sivua muokattu

29.04.2022