Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma

Kuvaus

Finnpartnership on vuonna 2006 perustettu liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä lisäämällä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden toimijoiden välistä pitkäaikaista kannattavaa, kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. Ohjelma pyrkii tähän tavoitteeseen tarjoamalla rahallista liikekumppanuustukea suomalaisille toimijoille kehitysmaihin suuntautuvan liiketoiminnan valmistelemiseen. Lisäksi ohjelma tarjoaa koulutus-, neuvonta- ja tietopalveluita, jotka tukevat liikekumppanuuksia. Finnpartnership-ohjelman nykyinen ohjelmakausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Hanke-esitys käsittelee ohjelmakautta vuosille 2022-2024 sekä option jatkaa ohjelmakautta kolmella vuodella (2025-2027). Finnpartnershipin toiminnan perustoiminnot ja lähtökohdat säilyvät tulevalla ohjelmakaudella. Finnpartnership on edelleen suomalaisille yrityksille avoin, matalan kynnyksen tukiohjelma. Samalla ohjelman tuloksellisuutta vahvistetaan, palveluita kehitetään ja toimintoja tehostetaan. Ohjelmaa painotetaan aiempaa enemmän kehitysyhteistyön pitkäaikaisiin kohdemaihin ja etenkin maatason palveluita kehitetään. Ohjelmassa otetaan käyttöön muutosteoria, joka edistää ohjelman tuloksellisuutta. Finnpartnership ohjelmakauden palveluntarjoja kilpailutetaan noudattaen avointa EU-hankintamenettelyä.

Rahoituspäätös

473 023 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 100%

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89838601

Tunnus

UHA2022-002343

Sivua muokattu

02.05.2022