Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitysyhteistyöhankkeiden tarkastus

Kuvaus

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on kehitysyhteistyövarojen käytön oikeellisuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden ja sisäisen valvonnan varmistaminen sekä laadun ja riskienhallinnan kehittäminen. Tarkastuksen piiriin kuuluu kohteena olevien toiminnan, taloudenhoidon ja tilinpidon tarkoituksenmukaisuuden ja oikeellisuuden tarkastaminen. Sisäisen tarkastuksen yksikkö teettää ja suorittaa kehitysyhteistyövaroja käyttävien osastojen, yksiköiden, edustustojen, hankkeiden ja järjestöjen tarkastuksia. Sisäisen tarkastuksen toiminto on osa ulkoasiainhallinnon sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, joka on ministeriön johdon vastuulla ja jota toteutetaan johdon ohjauksessa. Vuonna 2022 kehitysyhteistyön osalta tarkastetaan seuraavat kokonaisuudet: • Vietnamin siirtymävaiheen kehitysyhteistyö • Myanmarin maaohjelma • Bangkokin edustuston hallinnoima paikallisen yhteistyön määräraha • Institutionaalisen instrumentin (IKI) ohjeistuksen toimivuus sisäisen valvonnna ja riskienhallinnna kannalta • Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön (KEO-50) sisäinen valvonta ja riskienhallinta (Maailmanpankkiryhmä ja kv. rahoituslaitokset) Tarkastukset suoritetaan vuosittain tehtävän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Varsinaisen tarkastustyön suorittaa osaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja BDO voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan erillinen toimeksianto ja tarkastusraportti. Tarkastusraportin valmistuttua tarkastuksen kohteelta pyydetään kommentit raportin suosituksiin. Tämän jälkeen sovitaan yhteisesti suositusten edellyttämistä toimenpiteistä. Sisäisen tarkastuksen yksikkö seuraa toimenpiteiden toteuttamista.

Rahoituspäätös

450 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

KPMG Suomi

Ota yhteyttä

sty-00

Rahoituskohteen numero

89807801

Tunnus

UHA2022-002165

Sivua muokattu

19.04.2022