Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitys-Utveckling -lehti

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttaminen nojaa kansalaisten ja sidosryhmien periaatteelliseen tukeen. Ulkoministeriön kehitysviestintä tekee Suomen kehityspolitiikan linjauksia sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toteuttavia osastoja viestinnässä. Viestinnän ohjenuorana ovat avoimuus, selkeys ja luotettavuus. Oikea-aikaisen viranomaisviestinnän rinnalla tehdään tavoitteellista mediatyötä ja sidosryhmäviestintää. Pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin vastuunkantoon. Ulkoministeriön Kehitys-Utveckling –lehti tarjoaa alustan kehityspolitiikan syventävälle käsittelyllä ja ajankohtaiselle keskustelulle. Painettua lehteä julkaistaan vuonna 2022 neljä numeroa, ja lehden verkkosivua sekä sen sosiaalisen median kanavia kehitetään edelleen. 300 000 euron määräraha käytetään vuoden 2022 numeroiden sekä vuoden 2023 ensimmäisten numeroiden tuottamiseen.

Rahoituspäätös

300 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812215

Tunnus

UHA2022-001316

Sivua muokattu

12.04.2022