Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

KV.RAH.LAIT/Rahoituslaitospolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikkö (KEO-50) rahoittaa kehitysyhteistyöinstrumentteja, joilla tuetaan kehitysmaiden yksityisen sektorin vahvistamista. Kansainvälisillä kehityspankeilla on tärkeä rooli kansainvälisessä kehitysrahoituspolitiikassa ja Suomen kehityspolitiikassa. Suomen tärkeimpiä vaikutuskanavia kehityspankeissa ovat pääomakorotus- ja lisärahoitusneuvottelut, vuosikokoukset, temaattinen rahastoyhteistyö, johtokuntatyö sekä johtokuntatoimiston työhön osallistuminen ja muu vuorovaikutustoiminta kehityspankkien kanssa. Suomen verotus ja kehitys -toimintaohjelma tuo yhteen politiikkavaikuttamisen ja kehitysyhteistyön. Toimintaohjelmalla pyritään vahvistamaan kehitysmaiden verotuspohjaa. Kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden ja avoimuuden varmistaminen on toimintaohjelman tärkeä tavoite. Nykyinen toimintaohjelma kattaa vuodet 2020-2023. Systemaattinen kehityspankkeihin suuntautuva vaikuttamistyö ja yksikön kehitysyhteistyötoiminnan laadunvarmistus vaatii kaikissa KEO-50:n rahoittamissa instrumenteissa matkustamista, laajaa perehtymistä ja vuorovaikutusta kasvokkain yhteistyökumppaneiden kanssa niin kansainvälisissä kokouksissa kuin Suomessa, sekä selvitysten ja arviointien tekemistä. Vaikuttamis- ja laadunvarmistustyöhön on myönnetty 50 000 euroa vuonna 2020 ja 50 000 euroa vuonna 2021.

Lisätietoa

ei ole

Rahoituspäätös

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700180

Tunnus

UHA2022-001292

Sivua muokattu

29.03.2022