Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Monenkeskisen kyt vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Tuki kohdennetaan Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden mukaiseen vaikuttamistoimintaan. Tämän tuen piirissä olevaa vaikuttamistoimintaa tehdään YK:n operatiivisten järjestöjen ja muiden KEO-90:n (UM:n kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö) vastuualueelle kuuluvien kansainvälisten järjestöjen ja rahastojen kautta. Vaikuttamistoimintaa on mm. neuvotteluprosesseihin vaikuttaminen, johtokunta/hallintoelintyöskentely ja sen valmistelu sekä yksikön vastuualueelle kuuluvien teemojen edistäminen kansainvälisillä foorumeilla.

Rahoituspäätös

90 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89886401

Tunnus

UHA2022-001307

Sivua muokattu

17.03.2022