Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Kehitysevaluointitoiminta on keskeinen osa tulosohjausta ministeriössä. Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että edustustoissa. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen sekä evaluointien tulosten parempi hyödyntäminen koko ulkoasiainhallinnossa. Yksikkö pyrkii tunnistamaan evaluointiosaamisen kehitystarpeet, suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia, kehittää jatkuvasti evaluointikäytäntöjä ja viestintää. Nuorten evaluointiasiantuntijoiden sisällyttäminen toimeksiantoihin on myös yksi osa kapasiteetin kehittämistä. Kapasiteetin kehittämiseen kuuluu myös osallistuminen kv. aloitteisiin ja prosesseihin, joissa evaluointiosaamista kehitetään ja syvennetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Koska evaluoinneissa tarvitaan kansainvälisiä, riippumattomia asiantuntijoita, toimii EVA-11 evaluointiasiantuntijoiden kansanvälisissä verkostoissa ja edesauttaa evaluointikapasiteetin kehittämistä myös kumppanimaissa ja -organisaatioissa. Esitettävästä hankemäärärahasta on tarkoitus kattaa UM:n ja edustustojen henkilöstön evaluointikoulutukset, yhteistyökumppanien evaluointikapasiteetin kehittäminen ja kansainväliset yhteistyöaloitteet, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, opinto- ja verkostoitumismatkat, evaluaattoreiden koulutuksen sekä kapasiteetin kehittämistä, neuvontaa ja viestintää edistävät kumppanuudet. Vuosittain järjestettävä evaluointipäivä sekä evaluointien julkistustilaisuudet ovat tärkeitä evaluoinneista oppimisen ja evaluointien hyödyllisyyden takaamiseksi, joten myös niistä aiheutuvat kustannukset tämän hankkeen määrärahoista. EVA-11 esittää, että evaluointikapasiteetin kehittämiseen kohdennetaan yksikön vuoden 2021 määrärahaa 300000 euroa käytettäväksi 2021-23.

Rahoituspäätös

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892659

Tunnus

UHA2021-007123

Sivua muokattu

22.02.2022