Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Selvitys: Kehityspolitiikka ja EU:n uusi ulkosuhderahoitusjärjestelmä ja EU-strategiat (erityisesti Global Gateway)

Kuvaus

Selvityksessä arvioidaan EU:n uutta rahoitusjärjestelmää ja erityisesti Global Gateway –aloitetta suomalaisten toimijoiden paremman osallistumisen ja suomalaisosaamisen paremman edistymisen näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan kehityspoliiittisia ja -yhteistyön näkökulmia etsien mahdollisuuksia edistää Suomen kehityspolitiikan toteutumista kehittyvissä maissa. Tarkoituksena on esittää suosituksia siitä, miten Suomi voisi tehokkaimmin edistää suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden pääsyä Global Gatewayn puitteissa rahoitettaviin hankkeisiin, mitkä olisivat tässä työssä keskeiset suomalaiset toimijat (esim. Business Finland, Finnvera, Finnfund jne), millaiset roolit niillä voisi olla osallistumisen edistäjinä ja/tai osarahoittajina sekä miten Global Gateway:hin liittyvää työtä voitaisiin parhaiten sovittaa yhteen olemassa olevien, suomalaista intressiä ja kokonaisratkaisuja edistävien rakenteiden kanssa, mm. BF /International Business Innovations, Developing Markets Platform / IFI- ja YK-järjestöjen hankintatyö, D4D-työ/innovaatiot sekä suomalaisten finanssisijoitusten (ADB Venture Fund, WB IFC) kanssa. Osana Team Europe Initiativen puitteissa tarjoutuvia rahoitusmahdollisuuksia arvioidaan Euroopan Investointipankin perusteilla olevan kehitysrahoitustoiminnon (Development Branch) roolia.

Rahoituspäätös

60 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

HAUS kehittämiskeskus Oy

Ota yhteyttä

keo-01

Rahoituskohteen numero

89893258

Tunnus

UHA2021-007396

Sivua muokattu

13.01.2022