Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Montrealin pöytäkirjan toimeenpanoa tukenut hanke Nicaraguassa 2001-2005, tilien tasaus UNEP:n kanssa

Kuvaus

Tilien tasaus UNEP:n kanssa koskien Montrealin pöytäkirjan toimeenpanoa tukenutta hanketta Nicaraguassa, jossa UNEP toimi toimeenpanevana järjestöjä. Hankkeen tavoite oli kehittää ja toimeenpanna Montrealin pöytäkirjan toimeenpanoa tukeva lainsäädäntökehys Nicaraguassa ml. kriteereiden laatiminen otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä käyttävien laitteiden maahantuonnin, kaupan ja kulutuksen kieltämiseksi, otsonikerrosta heikentävien aineiden maahantuonnin verotus, kriteerien laatiminen otsonikerrosta heikentävien aineiden vaiheittaisen luopumisen rahoitustuesta ja vapaaehtoisista sopimuksista, sekä huoltotoimien sertifiointi. Hankkeessa toteutettu kylmäaineiden hallintasuunnitelma sisälsi tullivirkailijoiden koulutuksen tuontipolitiikan ja lisenssijärjestelmän toimeenpanemiseksi sekä maahantuotavien otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä käyttävien laitteiden tunnistamiseksi. Myös jäähdytysalan teknikoille toteutettiin koulutusohjelma hyvistä hallintakäytännöistä, jossa esiteltiin kylmäaineiden talteenottoa ja kierrättämistä laitteista. Lisäksi hankkeeseen kuului talteenotto- ja kierrätysverkoston perustaminen ml. 25 talteenottoyksikköä ja 10 kierrätyskeskusta kaupallisten ja teollisten jäähdytyslaitteiden huoltamiseksi. Hanke toteutettiin vuosina 2001-2005 Suomen tuella monenvälisen otsonirahaston kautta. Osa hanketuesta oli jäänyt laskuttamatta Suomelta. Asia korjaantuu tällä vuoden 2021 maksulla.

Rahoituspäätös

70 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 100%

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893257

Tunnus

UHA2021-007101

Sivua muokattu

13.12.2021