Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Sopeutumisrahasto

Kuvaus

Sopeutumisrahasto (Adaptation Fund) on YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) alainen rahoitusmekanismi, joka keskittyy rahoittamaan hankkeita ja ohjelmia, jotka auttavat kehitysmaiden haavoittuvia yhteisöjä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Se perustettiin Kioton sopimuksen alle, mutta on palvellut myös Pariisin sopimusta vuodesta 2019. Rahaston tavoitteena on parantaa sopeutumis- ja sietokykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja vähentää sekä ihmisten ja elinkeinojen että ekosysteemien haavoittuvuutta. Rahasto rahoittaa sopeutumishankkeita ja ohjelmia, jotka ovat maavetoisia ja perustuvat avunsaajamaiden prioriteetteihin. Kelpoisia hakemaan rahoitusta ovat Kioton pöytäkirjan ratifioineet kehitysmaat, jotka ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vuonna 2010 perustettu Sopeutumisrahasto on tähän mennessä onnistunut suuntaamaan 850 miljoonaa USD:ia 123 konkreettiseen sopeutumishankkeeseen, jotka kattavat 100 maata. Näistä puolet ovat LDC ja SIDS-maita ja Afrikka on suurin yksittäinen tukea saanut maanosa sekä hankkeiden määrän että kokonaisarvon perusteella. Yli 31 miljoonaa hyödynsaajaa ovat tähän mennessä hyötyneet Sopeutumisrahaston rahoittamista hankkeista. Sektoreita, joilla Sopeutumisrahasto rahoittaa hankkeita ovat mm. ilmastokestävä maatalous, ruokaturva, vesivarojen hallinta ja metsät. AF toimii erillisen johtokunnan alla, sihteeristöpalveluja tuottaa Maailmanlaajuinen ympäristörahasto GEF ja varainhoitaja on Maailmanpankki. Sopeutumisrahaston hankkeiden toteuttajina voivat monenkeskisten järjestöjen (Multilateral Implementing Entities) ohella rahaston kriteerit täyttävät kansalliset ja alueelliset instituutiot (National Implementing Entities, Regional Implementing Entities). Rahaston suurimpia toteuttajia ovat YK-organisaatiot kuten UNEP ja UNDP ja sen uusimpia välineitä on innovaatiorahoitusikkunat, joilla tuetaan uusien, kaupallistenkin sopeutumisinnovaatioiden kehittämistä. Sopeutumisrahasto keskittyy vastaamaan konkreettisiin haasteisiin ja on saanut kiitosta tästä kehitysmaakumppaneiltaan. Suomi on tukenut rahaston käynnistämistä vuonna 2008 (100 000) euroa, ja kertaluontoisella rahoituksella vuonna 2014 (5 milj. euroa). Sopeutumisrahaston rahoittaminen tukee tavoitetta kasvattaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen osuutta Suomen ilmastorahoituksesta.

Lisätietoa

https://www.adaptation-fund.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

7 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Sopeutumisrahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89849501

Tunnus

UHA2021-006075

Sivua muokattu

20.12.2021