Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki asiantuntijaohjelma

Kuvaus

Maailmanpankin asiantuntijaohjelman (Donor Funded Staffing Program, DFSP) ensisijaisena tavoitteena on lisätä Suomen vaikuttavuutta Maailmanpankissa edistämällä suomalaisten asiantuntijoiden mahdollisuuksia rekrytoitua Maailmanpankkiin. Suomen lisäksi DFSP:tä rahoittaa yhteensä 18 maata. Suomen ja Maailmanpankin välinen rahoitussopimus solmittiin 30.6.2004. Suomi on rahoittanut ohjelmaa n. 12 miljoonalla eurolla. Maailmanpankin palveluksessa on ollut kaikkiaan 24 (12 naista ja 12 miestä) Mid-Career Level tason suomalaisasiantuntijaa vuosina 2004 – 2021. Suomalaisia Mid Career Level -asiantuntijoita on työskennellyt Maailmanpankissa gender-, ihmisoikeus-, metsä-, maankäyttö-, ympäristö-, vammais- sekä opetussektoreilla. Asiantuntijaohjelma on tehokas vaikuttamisen väline ja sitä kautta on mahdollista sisällyttää suomalaista asiantuntemusta Maailmanpankkiin. Maailmanpankki on korkeasti arvostettu kehitysyhteistyön osaaja ja asiantuntija, ministeriö ja ao. sektori voi hyödyntää Maailmanpankista saatua työkokemuksesta ja yhteyksiä. Asiantuntija työskentelee Maailmanpankissa aluksi kaksi vuotta, johon on mahdollista saada vuoden jatkokausi, mikäli Maailmanpankki sitoutuu maksamaan seuraavat kaksi vuotta. Asiantuntijan toimikausi kestää siten yhteensä 2 – 5 vuotta. Maailmanpankilta saadun palautteen mukaan suomalaisasiaintuntijat ovat korkeasti arvostettuja, josta osoituksena on, että moni on siirtynyt Maailmanpankin palkkalistoille.

Lisätietoa

www.worldbank.org/dfsp

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700130

Tunnus

UHA2021-005734

Sivua muokattu

12.12.2021