Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Metsätalous ja arvoketjujen kehittäminen, FORVAC

Kuvaus

Metsätalous ja arvoketjujen kehittäminen -hanke (Forestry and Value Chains Development, FORVAC) tukee luonnonmetsien kestävää hoitoa ja hyödyntämistä, niihin pohjautuvia arvoketjuja sekä elinkeinoja maaseudulla. Hankkeessa edistetään yksityissektorin ja kyläyhteisöjen jäsenten mahdollisuuksia saada työtä, taloudellista tuottoa ja hyvinvointia tehokkaasta ja kestävästä luonnonmetsien hoidosta ja hyödyntämisestä. Samalla edistetään luonnonmetsien suojelua ja pyritään siten varmistamaan metsistä saatavien ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen ja ympäristöpalveluiden jatkuvuus. Hankkeen ensimmäinen vaihe on nelivuotinen (2018-2022) ja suuruudeltaan 9,95 milj. €. Nyt hankkeelle esitetään 4,2 miljoonan euron jatkoa vuosille 2022-2024. Kyse on alkuperäiseen vuonna 2018 tehtyyn hankintaan sisältyneen option käytötönotosta.

Rahoituspäätös

4 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Metsätalouden kehittäminen 50%

Rahoituskanava

FCG International Ltd

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235796

Tunnus

UHA2021-005675

Sivua muokattu

10.01.2022