Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

International Crisis Group (ICG)

Kuvaus

International Crisis Group (ICG) on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista riippumattomista järjestöistä konfliktien ehkäisyn ja hallinnan saralla. ICG on think-tank, jolla on kuitenkin myös operatiivisempia rooleja. ICG toiminta on yhdistelmä asiantuntevaan kenttätyöhön perustuvaa syvällistä tietoa ja analyysiä, käytännön policy-suosituksia, korkean tason vaikuttamistyötä, sekä viestintää. Toiminnan tarkoituksena on estää ja hillitä väkivaltaisia konflikteja sekä vaikuttaa niiden ratkaisemiseksi. ICG tuottaa ajankohtaisista konflikti- ja kriisitilanteista mm. analyyseja ja raportteja sekä järjestää pyöreän pöydän tapaamisia ja seminaareja. ICG:n tuottama tieto on helposti saatavilla ja raportit ovat laajasti arvostettuja ja siteerattuja. Maa- ja aluefokusten lisäksi ICG sisällyttää työhönsä enenevässä määrin myös temaattista analyysiä ja näkökulmia, kuten esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo, ilmasto, teknologia ja talous. ICG korostaa erityisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sukupuolisensitiivisyyttä. Tuki ICG:n työlle täydentää Suomen rauhanvälitystä sekä edistää Suomen kehityspoliittisia tavoitteita, erityisesti toimia yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Ulkoministeriö on tukenut ja tehnyt yhteistyötä ICG:n kanssa alusta lähtien. Vuosina 2021-2024 ulkoministeriö rahoittaa ICG:ta yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla (300 000/vuosi). Yleistuki järjestölle tarjoaa joustavasti mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kumppanuuden kehittämiseksi.

Lisätietoa

https://www.crisisgroup.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Rahoituskanava

International Crisis Group

Ota yhteyttä

pol-60

Rahoituskohteen numero

89892824

Tunnus

UHA2021-005573

Sivua muokattu

17.12.2021