Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n rauhanrahasto Kolumbia

Kuvaus

YK:n Kolumbian MPTF-rahasto perustettiin helmikuussa 2016 tarkoituksena mobilisoida ja koordinoida rahoitusta syyskuussa 2016 solmitun rauhansopimuksen toimeenpanoon. Ensimmäisen vaiheen rahoittajiin (86 milj. USD) ovat kuuluneet YK:n rauhanrakennusrahasto, naisten rauhan ja humanitaarinen rahasto sekä 11 valtiota. Joulukuussa 2018 hyväksyttiin rahaston toinen vaihe, joka tukee Kolumbian kansallisen kehityssuunnitelman prioriteetteja painottaen rauhanrakentamista ja kestävää kehitystä. Keskeiset temaattiset alueet ovat konfliktista pahiten kärsineiden alueiden vakauttaminen, entisten taistelijoiden integroiminen yhteiskuntaan, uhrit ja siirtymävaiheen oikeus sekä viestintä. Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan tavoitteista ensisijaisesti yhteiskunnan demokraattisuuden ja toimintakyvyn vahvistamista sekä toissijaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamista. YK:n Kolumbian rauhanrahaston kontribuutioiden yhteismäärä oli maaliskuussa 2020 yht. 149,5 MUSD, josta on kohdennettu hankkeisiin 119,2 MUSD. Määrärahoista 87 MUSD on peräisin rahaston I-vaiheesta ja 62,5 MUSD sen II-vaiheesta. Vuonna 2019 ja 2020 Suomi tuki hanketta 150 000 eurolla kumpanakin vuonna. Suomi jatkaa tukirahaston rahoittamista 150 000 eurolla vuonna 2021.

Rahoituspäätös

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 70%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 20%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

43701916

Tunnus

UHA2021-001668

Sivua muokattu

18.11.2021