Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Asekauppasopimus (ATT) vapaaehtoisrahasto 4. rahoituskausi

Kuvaus

Asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) tavoitteena on vahvistaa asekaupan valvontaa ja estää tavanomaisten aseiden joutuminen laittomille markkinoille tai luvattomaan loppukäyttöön. ATT:n vapaaehtoisrahasto (VTF) perustettiin vuonna 2016 avustamaa osallistujamaita sopimuksen toimeenpanossa. Suomen apu rahastolle vuosina 2021-2023 on 720 000 euroa. Kyseessä Suomen neljäs rahoituskausi. Rahoitettavien projektien avulla on kyetty edistämään laittoman asekaupan vastaista työtä kehitysmaissa mm. vahvistamalla asevalvontaan liittyvää sääntelyä sekä rakentamalla kapasiteettia viranomaisyhteistyön ja koulutuksen avulla. Hankkeiden avulla on myös kehitetty asekauppaan liittyvää raportoitointia, mikä lisää kaupan läpinäkyvyyttä. Erityisesti hankkeista ovat hyötyneet kehitysmaiden hallitukset sekä niiden vientivalvontaviranomaiset, joiden kapasiteettia on vahvistettu koulutuksen avulla. Pidemmällä aikavälillä parantunut turvallisuus hyödyttää koko vastaanottajamaan väestöä.

Rahoituspäätös

720 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 50%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%

Rahoituskanava

Arms Trade Treaty secretariat

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892238

Tunnus

UHA2021-005486

Sivua muokattu

05.12.2021