Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

COVAX AMC: Suomen Covid-19 rokotelahjoitukset

Kuvaus

Koronaviruspandemian taltuttaminen edellyttää ennennäkemättömän laajaa kansainvälistä rokotuskampanjaa. Toistaiseksi rokotteet ovat jakautuneet erittäin epätasaisesti, lähinnä länsimaihin. Rokotteiden saaminen myös kehittyvien maiden käyttöön on välttämätöntä inhimillisistä syistä, terveysturvallisuuden näkökulmasta ja kansainvälisen talouden elpymiseksi. Suomen ja suomalaisten etu on, että pandemia saadaan kuriin kaikkialla. COVAX AMC:n tukeminen on keskeistä rokotteiden yhdenvertaisen saatavuuden toteutumiseksi osana koronapandemian ratkaisua ja kehitysmaiden tilanteen turvaamista. EU-maat ovat ilmaisseet yhteisen valmiutensa rokotesolidaarisuuteen. COVAX AMC on matalan ja keskitulotason maiden rokotteiden saatavuutta tukeva mekanismi. On välttämätöntä, että myös Suomi pystyy osallistumaan rokotesolidaarisuuteen käytännössä. Suomen osallistuminen lahjoituksiin voidaan hoitaa korvamerkityllä tuella kansainväliselle rokotemekanismi COVAX AMC:lle, joka on sidottu käytettäväksi Suomen hankkimiin rokotteisiin osana EU:n rokotehankintoja. Rokotteita varattiin yli omien tarpeiden epidemian alkuaikoina, koska ei tiedetty mitkä rokotteet saavat myyntiluvan. Koska Suomen valtio on sitoutunut maksamaan hankittavat rokotteet joka tapauksessa, järjestelyn kustannusvaikutus valtiolle on neutraali tai lähes neutraali.

Rahoituspäätös

10 000 000 €

Toimiala

  • Tartuntataudit 100%

Rahoituskanava

The Gavi Alliance

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893249

Tunnus

UHA2021-003556

Sivua muokattu

23.09.2021