Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoiminta

Kuvaus

Maakoordinaattorin avustaja-, apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Toiminta tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi ja tarjoaa asiantuntemusta ja henkilöresursseja sen käyttöön sekä YK:n kehityskysymyksiin liittyvää kokemusta suomalaisille asiantuntijoille. Toimintaa ja tehtävien valintaa ohjaavat hallituksen kehityspoliittiset Agenda2030 linjaukset sekä YK:n maakoordinaattorin avustajaohjelmaa, apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmia koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2019-2023. Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla. Samalla kasvatetaan suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa mm. julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Toiminnalla kartutetaan suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta varsinkin niillä toimialoilla, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja kokemusta. Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomi vastaa sopimusten puitteissa asiantuntijoiden palkka- ja muista tehtävän hoitoon liittyvistä kuluista. Kentällä toimii vuosittain n. 40 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja n. 30 YK:n vapaaehtoista sekä 5-6 maakoordinaattorin avustajaa. Vuonna 2021 apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoimintaan varattiin 6,11 milj. euroa ja vuosille 2022-2024 toimintaan on varattu 6,29 milj. euroa/vuosi.

Rahoituspäätös

20 184 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoisohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892225

Tunnus

UHA2021-001162

Sivua muokattu

23.09.2021