Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Kuvaus

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden valmiuksia toimia kehitysyhteistyössä, edistää opetusalan osaamisen saamista kehittyvien maiden ja monenkeskisten toimijoiden käyttöön, ja tukee kehitysyhteistyön kumppanimaiden pyrkimyksiä laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi Suomen kehityspoliittisen linjausten mukaisesti. Osaamiskeskus tavoittelee Suomen roolin vahvistamista oppimisen kriisin ratkaisuissa ja suomalaisen osaamisen hyödyntämistä kehitysyhteistyössä nykyistä laajemmin ja pitkäjänteisesti. Osaamiskeskuksella on kolme päätoimintoa: 1) Opetusalan kehitysyhteistyön osaamisen vahvistaminen ja asiantuntijarekisterin ylläpitäminen; 2) Opetusalan asiantuntijoiden hyödyntäminen kahdenvälisessä ja monenkeskisten toimijoiden kautta tehtävässä kehitysyhteistyössä; ja 3) Opetusalan kehityspolitiikan, monitoimijayhteistyön, viestinnän ja vaikuttamisen vahvistaminen. Toiminnan pitkän aikavälin muutostavoite on se, että kumppanimaiden ja monenkeskisten opetussektorin toimijoiden edellytykset inklusiivisen ja laadukkaan koulutuksen kehittämiseksi ovat vahvistuneet. Osaamiskeskuksen käynnistysvaiheessa toimikaudella 2021-2023 pyritään seuraaviin tuotoksiin: Suomen kansainvälinen vaikuttaminen opetussektorin kehityspolitiikkaan on vahvistunut; strategiset kumppanuudet Suomen opetussektorin kehityspolitiikan keskeisten monenkeskisten toimijoiden kanssa ovat vahvistuneet; kumppanimaille ja UM:n vastuuyksiköille on tarjolla laadukasta tukea koulujärjestelmien kehittämiseen; EU:n edellytykset opetussektorin tuen laadukkaaseen ohjelmointiin ja vaikuttavuuden kasvattamiseen ovat vahvistuneet; ja opetusalan osaamiskeskuksen toiminta on vakiintunut ja vahvistunut. Osaamiskeskuksen integroidaan osaksi Opetushallitusta, ja sen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina UM, OKM ja opetushallitus. Osaamiskeskuksen puitteissa tehdään tiivistä monitoimijayhteistyötä.

Rahoituspäätös

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Opetushallitus

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89893150

Tunnus

UHA2021-002298

Sivua muokattu

27.08.2021