Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.11.2018

ERITT/EBRD Tuki Syyrian pakolaisvasteeseen

Kuvaus

EBRD:n (European Bank for Reconstruction and Development) tavoitteena on tukea demokratioiden ja markkinatalouden vakiintumista. Suomi on rahoittanut EBRD:n SEMED MDA -rahastoa (South-Eastern Mediterranean Multi Donor Account) vuodesta 2011. Rahasto toteuttaa teknisen avun hankkeita, jotka tukevat pankin laajempaa investointitoimintaa Egyptissä, Tunisiassa, Marokossa, Jordaniassa ja Libanonissa. EBRD SEMED-rahaston kautta on myös mahdollista rahoittaa pankin pakolaisvastetta Syyrian konfliktista kärsivien naapurimaiden tukemiseksi. Vaste koostuu kolmesta pilarista: 1) Pakolaisia majoittavien paikallisyhteisöjen infrastruktuurin tukeminen; 2) Pk-yritysten kasvu ja pienyrittäjyyden tukeminen; 3) Osallistava talous ja naisten taloudellinen voimaannuttaminen. Vuoden 2017 tulosraportin mukaan rahastosta on tuettu yhteensä 93 teknisen yhteistyön hanketta ja yli 40 prosenttia EBRD:n investointitoimista alueella oli hyötynyt SEMED-rahaston kautta rahoitetusta teknisestä avusta. Vuoden 2017 tulosten perusteella jokaista MDA:sta annettua euroa kohti pankki mobilisoi 74 euroa lainarahana. Pankki arvioi, että kumulatiiviset MDA:n kautta tuetut investoinnit pelkästään infrastruktuurin alaisilla sektoreilla hyödyttävät yhteensä yli 115 miljoonaa loppukäyttäjää. Lisämyöntö muodostaa Suomelle tehokkaan keinon osoittaa lisää resursseja erityisesti Syyrian konfliktista kärsivän Jordanian ja Libanonin yksityissektorin tukemiseen ja sen kautta luoda lisää työpaikkoja ja elinkeinoja pakolaisille ja heitä majoittaville pakollisyhteisöille.

Rahoituspäätös  29.11.2018

700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän hallinto 40%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 50%
  • Virallisen sektorin rahoituksen välittäjät 10%

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900401

Tunnus

UHA2018-007111

Sivua muokattu

16.01.2019