Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.06.2021

Kauppa ja ihmisarvoinen työ

Kuvaus

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on YK:n työelämän oikeuksiin keskittyvä järjestö. ILO:n kolmikantaisessa järjestelmässä ovat edustettuina hallitukset, työnantajat ja työntekijät. ILO laatii kansainväliset työelämän standardit. Ratifioidessaan ILO:n yleissopimuksia valtiot sitoutuvat työelämän normien toimeenpanoon kansallisesti. Köyhemmillä kehitysmailla on haasteita työelämän oikeuksien toimeen- ja täytäntöönpanossa. Hanke toteutetaan viidessä Afrikan kumppanimaassa Kap Verde, Norsunluurannikko, Ghana, Madagaskar ja Mosambik. Hanke on osa EU:n komission ja ILO:n vuonna 2019 aloittamaa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa on mukana yllä mainittujen Afrikan maiden lisäksi myös kumppaneita Aasiasta ja Latinaisesta Amerikasta. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämän oikeuksien toimeenpanoa kumppanimaissa. Erityisiä painopistealueita hankkeessa ovat ILO:n keskeisten yleissopimusten toimeenpano, lapsityövoiman ja pakkotyön käytön ehkäiseminen, tasa-arvo työpaikoilla, vastuullinen liiketoiminta sekä vihreä talous. Hankkeen ensisijainen kehityspoliittinen painopistealue on 2: Kehitysmaiden talouselämä on lisännyt työpaikkoja, elinkeinoja ja hyvinvointia. Hanke edistää erityisesti kestävän kehityksen tavoitetta 8 ja sen alatavoitteita 8.8, 8.7, 8.5 ja 8.a.1. Hanke on alustavan arvion mukaan vähintään ihmisoikeusprogressiivinen. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti kumppanimaiden eri viranomaiset, ammattiyhdistysliikkeen edustajat sekä yksityinen sektori. Hankkeen oikeudenhaltijat ovat hankkeen kumppanimaiden työntekijät yleisesti ja erityisesti lapset ja naiset. Kyseessä on hallitusten väliselle järjestölle (ILO) myönnettävä valtionavustus. Hanke on alun perin ILO:n ja EU:n komission suunnittelema ja osa laajempaa kolmella mantereella toteutettavaa kokonaisuutta. Suomen mukaantulon jälkeen hankkeesta tulee Afrikan osalta Suomen, EU:n komission ja ILO:n yhteinen hanke.

Rahoituspäätös  17.06.2021

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

ILO (ei yleistuet)

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

29892487

Tunnus

UHA2021-001819

Sivua muokattu

13.07.2021