Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,11.06.2021

Opetuksen resilienssin vahvistaminen Etiopiassa/Education Cannot Wait

Kuvaus

Etiopiassa pitkäaikaiset ihmisen ja luonnon aiheuttamat katastrofit sekä ilmastonmuutos ovat aiheuttaneet maan sisällä siirtymistä, joka on ajanut yli 2 miljoonaa ihmistä pois kodeistaan. Vaikka vuoden 2018 seuraamat myönteiset poliittiset muutokset ovat olleet merkittäviä, vuosina 2019-2021 vanhat konfliktit ovat syventyneet ja uusia konflikteja on syntynyt. Vuonna 2021 kriisitilanteessa opetusta tarvitsevien lasten määrä on entisestään kasvanut. Tigrayn osavaltiossa marraskuussa 2020 puhjenneen sotilaallisen konfliktin ja Covid-19 -pandemian aiheuttaman koulujen sulkemisen johdosta n. 1,3 miljoonan lapsen arvioidaan olevan kouluopetuksen ulkopuolella. Näistä arviolta 85,000 on pakolaislapsia. Education Cannot Wait (ECW) –rahaston “Increasing Access to Protective, Inclusive Learning Opportunities for Crisis-Affected Children in Tigray Region” -hanke on osa ECW:n laajempaa Etiopian ohjelmaa, joka pyrkii vastaamaan Tigrayn akuuttiin kriisitilanteeseen. Hankkeen toimeenpanijoina maatasolla toimivat UNICEFin Etiopian maatoimisto sekä sen valitsemat toimeenpanijajärjestöt. Tigrayhyn kohdistuvan hankkeen pitkän aikavälin tulostavoitteena on parantaa oppimista kriisitilanteissa eläville lapsille parantamalla opetuksen resilienssiä ja laatua. Välittöminä tulostavoitteina on 1) Yhdenvertainen pääsy turvalliseen, suojelevaan ja oppimista edistävään esi- ja alakouluympäristöön on lisääntynyt kriisitilanteissa eläville tytöille ja pojille, sekä vammaisille lapsille, opetuksen kriisivasteen ja kehitystavoitteiden välistä nexus-lähestymistapaa ylläpitäen Tigrayssa 2) Kriisitilanteissa elävien tyttöjen ja poikien sekä vammaisten lasten opetuksen laatu ja relevanssi on kohentunut, 3) Kriisitilanteessa elävien tyttöjen, poikien sekä vammaisten lasten koulunkäynnin jatkuvuus ja nivelvaiheet parantuvat sekä 4) Koulutusinstituutioiden kapasiteetti on vahvistunut kriisitietoisen koulutuksen tuottamisessa. Suomi tukee hanketta 2 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  11.06.2021

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 55%
  • Välitön hätätilan jälkeinen jälleenrakennus ja kunnostus 45%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816965

Tunnus

UHA2021-001461

Sivua muokattu

23.06.2021