Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.06.2021

EU:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma (Junior Professionals in Delegation, JPD)

Kuvaus

Euroopan unionin delegaatioissa työskentelevien harjoittelijoiden (JPD, Junior Professionals in Delegation) rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön välineistä. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota jäsenmaiden nuorille asiantuntijoille mahdollisuus työskennellä komission tai ulkosuhdehallinnon tehtävissä eri puolilla maailmaa ja siten hankkia kokemusta EU:n ulkosuhdepolitiikasta ja toimintatavoista. EU:n harjoitteluohjelma toteutetaan joka toinen vuosi ja harjoittelu on kaksivuotinen. EU rahoittaa kaksi harjoittelijaa kustakin jäsenmaasta, minkä lisäksi Suomi rahoittaa itse kaksi kehittyviin maihin sijoitettavaa harjoittelijaa vuosille 2021-2022. Suomi on aiemmin rahoittanut EU-harjoittelijoita v. 1995-2015. Harjoitteluohjelma kasvattaa suomalaisten EU-asiantuntijoiden määrää ja edistää suomalaisten rekrytoitumista Euroopan unionin toimielimiin. JPD-ohjelma on todettu hyödylliseksi nuorten asiantuntijoiden valmentamisessa kansainväliselle uralle. Harjoittelijoiden esivalinnan tekee ulkoministeriö ja lopullisen valinnan tekee EU. Suomen rahoituksella sijoitetaan kaksi asiantuntijaa kehittyvissä maissa sijaitseviin delegaatioihin. Harjoittelusta syntyvät ensimmäisen vuoden palkka- ym. kulut ovat arviolta noin 100 000 euroa.

Rahoituspäätös  17.06.2021

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

pol-30

Rahoituskohteen numero

89893243

Tunnus

UHA2021-002942

Sivua muokattu

17.06.2021