Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

UNOPS: Somalian Maahanmuuttoviraston rakennushanke

Kuvaus

YK:n projektipalvelutoimiston (UNOPS) toteuttama Maahanmuuttoviraston rakennushanke pyrkii tukemaan Somalian hallinnon kehittämistä ja vahvistamaan instituutioiden, etenkin maahanmuuttoviraston, kapasiteettia. Hankkeen päätavoitteena on parantaa maahanmuuttoviraston työntekijöiden työympäristöä, jotta he pystyvät tarjoamaan laadukkaita palveluja tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikille kansalaisille koko Somalian liittovaltion alueella. Pysyvän virastorakennuksen puuttuminen on johtanut siihen, että maahanmuuttoon liittyvät prosessit hoidetaan tällä hetkellä useista Mogadishun ja sen ympäristössä sijaitsevista rakennuksista. Hankkeen suoria hyödynsaajia ovat Somalian sisäisen turvallisuuden ministeriö ja maahanmuuttovirasto. Epäsuorasti hanke hyödyttää kaikkia somalialaisia parantuneiden maahanmuuttopalvelujen ja rajaturvallisuuden kautta. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hankkeen vuonna 2017 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa UNOPS on toteuttanut kartoitus- ja suunnittelutyötä, hankintoja ja tarjouskilpailuja. Seuraavaksi käynnistetään hankkeen toinen vaihe, eli rakennushankkeen 12 kuukautta kestävä toteutusvaihe. Hanketta toteutetaan kahden output-tason tulostavoitteen kautta: 1) Somalian keskushallituksen maahanmuuttoviraston fyysisen infrastruktuurin rakentaminen kansainväliset standardit täyttäen. 2) Integroitu tekniikka ja järjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaan ja kestävän energian ja veden toimittamisen maahanmuuttovirastoon. Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti, sisältäen sekä ensimmäisen että toisen vaiheen, on 5 008 208 USD. Muita hankkeen rahoittajia ovat UK, Norja ja Tanska. Kokonaisuudessaan muiden rahoittajien rahoitusosuudet hankkeen ensimmäiselle ja toiselle vaiheelle ovat seuraavat: Tanska 2,5 MUSD, Norja 1,5 MUSD, Iso-Britannia 0,5 MUSD. Suomi on sitoutunut tukemaan Somaliaa maahanmuuttohallinnon vahvistamisessa. Suomen rahoitusosuus hankkeen toteutusvaiheelle on 437 000 EUR (500 000 USD).

Rahoituspäätös  13.12.2018

437 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311811

Tunnus

UHA2018-007745

Sivua muokattu

10.01.2019