Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

Terveys- ja koulutusalan ammattilaisten koulutushanke eteläisessä Somaliassa alueella

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan Somalian terveys- ja opetussektoreiden viranomaisia tuottamaan laadukkaita julkisia palveluita sekä hallinnoimaan sektoreidensa resursseja. Asiantuntijoina toimivat somali-diasporaan kuuluvat asiantuntijat, erityisesti Suomen somalit, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä vahvistamassa sektoreiden kapasiteettia. Pitkällä aikavälillä projektin odotetaan edistävän vakautta eteläisessä Somaliassa ja Puntmaassa kasvattamalla kansalaisten luottamusta valtioon inklusiivisten ja laadukkaiden peruspalveluiden tuottajana sekä tarjoamalla nuorisolle, ml. naisille, työllistymismahdollisuuksia. Henkilökunnan ammattitaidon parantuessa luottamus palveluihin kasvaa ja palveluiden käyttö lisääntyy. Hankkeen elokuussa 2018 valmistuneen väliarviointiraportin mukaan tuloksia on saavutettu sekä terveys- että opetusaloilla. Esimerkiksi Mogadishussa sijaitsevan Yardimelin sairaalan potilasmäärät kasvoivat merkittävästi: potilaiden määrä kasvoi vuosina 2017-2018 kahdeksasta sadasta neljään tuhanteen potilaaseen. Samoin synnytysten määrä, ml. keisarinleikkausten määrä, kasvoi huomattavasti. Opetusministeriössä asiantuntijat onnistuivat tukemaan rakenteellista reformia ja strategisten suunnitelmien laatimista. Väliarioinnin mukaan hanke täydensi relevantilla tavalla sairaaloiden, klinikoiden ja ministeriön asiantuntijatarpeita. Sekä vastaanottavien instituutioiden kollegat, että diaspora-asiantuntijat arvioivat, että hankkeesta oli ollut heille ja laitoksilleen suurta hyötyä ja se oli tuottanut kestäviä osaamis- ja tietotuloksia. Hankkeen toteuttaja on kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö International Organisation for Migration (IOM). Suomi rahoittaa hanketta vuosina 2015- 2019 yhteensä 4 420 000 eurolla. Hankkeen toisen vaiheen kokonaisbudjetti vuosille 2019-2021 on 5 400 000 euroa, jonka ensimmäisen vaiheen tapaan Suomi rahoittaa kokonaisuudessaan. Tuki jakautuu seuraavanlaisesti: 1 MEUR vuonna 2019, 2,4 MEUR vuonna 2020 ja 2 MEUR vuonna 2021.

Rahoituspäätös  13.12.2018

5 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 20%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311709

Tunnus

UHA2018-007457

Sivua muokattu

10.01.2019