Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2018

Maailmanpankin yhteisrahoitusohjelma Somaliassa

Kuvaus

Maailmanpankin Multi Partner Fund (MPF) -rahasto tukee Somalian vakauttamista ja valtionrakennusta vahvistamalla maan hallintoa ja valtiovarainhallintaa, ml. verotusta, sekä elvyttämällä maan taloutta ja yksityistä sektoria, jotta maan verotulot ja sitä myöten myös mahdollisuudet julkisiin palveluihin kasvaisivat. Rahasto on osa Somalian jälleenrakennus- ja kehitysjärjestelmää (Somalia Development and Reconstruction Facility - SDRF), joka on kansainvälisen yhteisön ja Somalian hallituksen yhdessä sopima järjestelmä Somalian rauhan- ja valtionrakennuksen tukemiseksi. Myös Suomi on sitoutunut kanavoimaan rahoitustaan SDRF:n kautta. Rahasto toimii läheisessä yhteistyössä Somalian liittohallituksen ja avunantajien sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa Somalian SDRF- apukoordinaatiossa. Projektitasolla MPF-rahaston hankkeet keskittyvät neljän teeman ympärille, joihin kuuluu valtionhallinnon ydintoiminnot, tuottavat sektorit ja työllisyys, infrastruktuuri, sekä luonnonvarojen hallinta ja katastrofikestävyys. Rahaston avulla voidaan esimerkiksi maksaa Somalian valtionhallinnon virkamiesten palkkoja ja kehittää taloushallinnon järjestelmiä; tukea potentiaalisten tuottavien sektorien ja nuorisotyöllisyyden arvoketjujen tuottavuutta (mikä mahdollistaa myös paremmat verotulot); parantaa Somalian infrastruktuuria ja esimerkiksi energia-alan tuottavuutta; sekä vahvistaa tiettyjen elinkeinojen, kuten karjataloutta harjoittavien paimentolaisten katastrofikestävyyttä/kestokykyä. Maailmanpankin raporttien mukaan Somalian liittovaltio on edistynyt virastojen rakentamisessa, uudistuksissa ja parantanut taloushallintoaan. Kotimainen tulojen kerääminen, ml. veronkanto, on kehittynyt. Viime raportointikaudella muun muassa veronkanto kasvoi 30 MUSD ja virkamiesten palkkojen maksu keskushallinnon kautta kasvoi 67 prosentista 100 prosenttiin. Rahasto tukee osaltaan myös Suomen tukemaa Somalian terveyssektoria, esimerkiksi vahvistamalla terveyshallinnon palkkaus- ja taloushallintojärjestelmiä sekä tukemalla sektorin hallintokapasiteettia. Suomi osallistuu rahaston tukemiseen 4MEUR vuosina 2016-2019, mikä jakautuu seuraavasti: 2016: 2MEUR, 2018: 1MEUR, 2019: 1MEUR. Vuonna 2019 maksettavan 1M:n lisäksi vuosina 2019– 2022 Suomi rahoittaa rahastoa yhteensä 8,1MEUR, joka jakaantuu seuraavanlaisesti: 2019: 1MEUR, 2020: 2,5MEUR, 2021: 3,1MEUR, 2022: 1,5MEUR.

Rahoituspäätös  04.12.2018

8 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311719

Tunnus

UHA2018-006686

Sivua muokattu

10.01.2019