Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2018

Tuki IGADin yhteisrahoitusohjelmalle

Kuvaus

Suomi on tukenut Afrikan sarven alueellista yhteistyöjärjestöä IGADia (Inter-Governmental Authority on Development) lähes sen perustamisesta lähtien 1980-luvun lopulta. Vuosina 2011-2014 Suomi tuki IGADin toiminta- ja hankekapasiteetin kasvattamista kahdenvälisellä hankkeella. Suomen tuella IGADin sihteeristöön perustettiin projektien hallinto- ja suunnitteluyksikkö ja IGADin hankehallinto ja strategista suunnittelukapasiteettia vahvistettiin. Vuonna 2015 Suomi siirtyi tukemaan IGADin institutionaalisen vahvistamisen toimintasuunnitelmaa varten perustettua yhteisrahastoa yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Yhteisrahoitusjärjestelyn tavoitteena on tukea IGADin insitutionaalista vahvistamista, jotta järjestö voi edistää mandaattinsa mukaisesti alueellista vakautta, hyvinvointia ja integraatiota. IGADin 2016-2020 strategiasta ja ISAP-ohjelmasta on 2018 tehty erilliset ulkopuoliset väliarvioinnit. ISAP-väliarviointi piti ohjelman relevanssia ja tehokkuutta korkeana sekä vaikutuksia ja tuloksellisuutta keskitasoisena (moderate). Väliarvioinnissa todetaan, että IGAD on panostanut strategiansa mukaisiin toimenpiteisiin, joiden voidaan odottaa vahvistavan IGADia alueellisena organisaationa. Suomi on tukenut IGADin institutionaalisen vahvistamisen toimintasuunnittelmaa vuosina 2016-18 1,5 miljoonalla eurolla. Rahoitus jakautuu siten, että Suomi on tukenut IGADia vuosittain 0,5 miljoonalla eurolla. Vuosina 2019 – 2020 Suomi jatkaa toimintasuunnitelman tukemista 0,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Rahoituspäätös  04.12.2018

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 80%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 20%

Rahoituskanava

Intergovernmental Authority on Development

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892405

Tunnus

UHA2018-007250

Sivua muokattu

10.01.2019