Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.02.2021

Kv. maatalouden kehittämisrahasto IFAD:in 12. lisärahoitus

Kuvaus

IFAD on YK:n alainen maatalouden kehitysrahoituksen erityisjärjestö, joka suunnittelee ja rahoittaa ohjelmia ja hankkeita, jotka tähtäävät ruokaturvan ja ravitsemuksen edistämiseen sekä maaseudun köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa. IFAD:n resurssien täydentämisestä sovitaan kolmen vuoden välein käytävissä lisärahoitusneuvotteluissa. Tuleva IFAD-12 lisärahoituskausi kattaa 2022 - 2024. IFAD-12 lisärahoituskierroksen rahoitusohjelman kooksi sovittiin joulukuussa 2020 pidetyssä kokouksessa 3,8 miljardia USD, josta avunantajien maksama osuus on yhteensä 1,55 miljardia USD. IFAD-12 rahoituskaudella IFAD:n myöntämästä lahjamuotoisesta rahoituksesta 100 % kohdistuu köyhimpiin maihin (LIC ja LMIC) ja 55 % Afrikkaan. Hauraisiin valtioihin ohjataan vähintään 25 % resursseista ja ilmastorahoitukseen 40 %. Suomi osallistuu IFAD:n kahdenteentoista lisärahoitukseen 15 000 000 eurolla.

Rahoituspäätös  12.02.2021

15 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 50%
  • Maaseudun kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892740

Tunnus

UHA2016-003585

Sivua muokattu

16.02.2021