Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2018

Myanmarin rauhanprosessin tuki - vaihe IV

Kuvaus

Myanmar on kärsinyt sisällissodista viimeiset 70 vuotta. Suomen Lähetysseuran (FELM) ja Euro-Burma Officen (EBO) Hankkeen tavoitteena on tukea Myanmaria löytämään kestävä ratkaisu konfliktiin. Hanke tukee strategisesti Myanmarin rauhanprosessia ja pyrkii ylläpitämään prosessia hankalinakin aikoina mm. tukemalla epävirallisia keskusteluita. Aiemmissa vaiheissa hanke on tukenut konfliktin osapuolten kykyä osallistua rauhanproesssiin. Hanke on ollut mukana perustamassa rauhaninfrastruktuurille tärkeää tutkimusinstituuttia (Pyidaungsu Institute). Voidaan hyvin sanoa, että ilman hankkeen aiempia vaiheita Myanmarin rauhanprosessi ei olisi tässäkään pisteessä, missä se nyt on. Hankkeen päätavoitteena on tukea ja vahvistaa rauhanprosessia ja poliittista vuoropuhelua edistämällä prosessin kestävyyttä, vaikuttavuutta ja inklusiivisuutta. Hankkeen IV vaiheen välittömiä tulostavoitteita ovat: 1) luoda rauhanprosessille ja osapuolten väliselle vuoropuhelulle rakenteita ja tukemaan niitä, 2) aseellisten toimijoiden roolien selkeyttäminen, 3) parantaa vuoropuhelun ja neuvotteluiden tietoperustaisuutta. Hanke tukee Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön maaohjelman tulostavoitteiden saavuttamista. Hankkeen 4. vaiheen budjetti on 4 miljoonaa euroa 2019 - 2021.

Rahoituspäätös  04.12.2018

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Suomen Lähetysseura
 • Associates to Develop Democratic Burma/Euro-Burma Office
 • Common Space Initiative

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501554

Tunnus

UHA2018-007011

Sivua muokattu

08.01.2019