Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2018

MYA/Myanmarin rauhanrahasto - vaihe kaksi

Kuvaus

Myanmarin rauhanrahasto on kymmenen maan sekä EU:n yhteinen rahasto, jonka avulla pyritään tukemaan Myanmarin ponnisteluja kestävän ja inklusiivisen rauhan saavuttamiseksi. Myanmarin sisäiset konfliktit ovat kestäneet jo yli 70 vuotta. Rauhanprosessin tilanne on jatkuvasti epävakaa. Kaikkien osapuolten saaminen mukaan rauhanprosessiin on äärimmäisen tärkeää kestävän rauhan aikaansaamiseksi. Rauhanrahaston ensimmäinen kausi on kuusi vuotta, mutta Suomi jakoi rahoituksen kahteen osaan. Ensimmäisen kauden aikana rauhanrahaston toiminta saatiin käyntiin. Vuoden 2016 loppupuolella rahasto avasi avoimen rahoitushaun, jonka tuloksena se sai 129 hakemusta. Haun kautta rahoitetut hankkeet lähtivät pikku hiljaa liikkeelle vuoden 2017 puolivälistä alkaen, joten niitä on toteutettu vasta reilun vuoden verran. Suuri osa hankkeista on kaksivuotisia, joten niiden tuloksia päästään arviomaan vasta ensi vuoden puolella. Ensimmäisestä kolmesta vuodesta tehty evaluaatio katsoo, että rauhanrahaston toiminta on relevanttia Myanmarin kontekstissa. Rahasto on pystynyt reagoimaan muuttuvaan rauhankontekstiin ja erityisesti rahaston tarjoama asiantuntija-apu on osoittautunut erittäin arvokkaaksi tilanteissa, joissa on tarvittu ulkopuolista osaamista ja näkökulmaa erilaisten rauhanprosessiin sidoksissa olevien kysymysten ratkaisemiseksi ja keskustelun eteenpäinviemiseksi. Rauhanrahaston pidemmän aikavälin tavoitee on inklusiivisen ja kestävän rauhan saavuttaminen. Tavoitteen saavuttamista tuetaan kolmen välittömän tulostavoitteen kautta: 1) vahvistetut viralliset ja epäviralliset konfliktinhallintamekanismit, 2) sidosryhmien osallistumisen lisääminen virallisiin ja epävirallisiin konsultaatioihin, dialogeihin ja neuvotteluihin ja 3) kansalaisten rauhanprosesiin liittyvän osallistumisen, tietoisuuden ja luottamuksen lisääntyminen. Hankkeeseen rekrytoidaan mahdollisesti konsultti tukemaan Suomen varapuheenjohtajuus ja puheenjohtajuuskausia. Hankkeen budjetti on 5 200 000 euroa vuosille 2019-2021.

Rahoituspäätös  14.12.2018

5 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501555

Tunnus

UHA2018-007170

Sivua muokattu

08.01.2019