Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.12.2018

MYA/Myanmarin rauhanprosessin vahvistaminen

Kuvaus

Myanmar on kärsinyt sisällissodista viimeiset 70 vuotta. Hanke pyrkii vaikuttamaan rauhan edistämiselle suotuisamman turvallisuuspoliittisen ympäristön luomiseen keskittymällä rauhanprosessin aiemmin ratkaisemattomiin ongelmiin. Hanke pyrkii 1) edistämään tulitaukojen seurantamekanismin toimivuutta, jotta se kykenee tekemään sille annatut tehtävät, 2) parantamaan viestintää konfliktin osapuolten sekä avunantajien kesken, 3) edistämään osapuolten välistä yhteistä ymmärrystä konfliktin kannalta keskeisissä kysymyksissä, 4) tukemaan yhdessä sovittujen ja omistettujen toimintatapojen luomisessa. Hankkeen toimeenpanija on Crisis Management Intitative, CMI. Hanke tukee Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön maaohjelman tulostavoitteiden saavuttamista. Hankkeen budjetti on 1,75 miljoonaa euroa 2019 - 2021.

Rahoituspäätös  10.12.2018

1 750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501551

Tunnus

UHA2018-005500

Sivua muokattu

08.01.2019