Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.10.2018

Investointituki kehitysmaille (PIF); UNOPS:n tuki kumppanimaiden hankintakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

Investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Sen tavoitteena on tukea kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa. Investointien hankintaprosessi tapahtuu kohdemaan hankintalainsäädännön mukaisesti. UNOPS on YK:n hankinnoista ja toteutustuesta vastaava erityisjärjestö. Järjestöllä on yli 2000 asiantuntijaa eri alojen hankinnoista ja läsnäolo 80 maassa. Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus PIF-kohdemaille saada tukea UNOPS:lta hankintatoimensa kehittämiseksi sekä PIF-hankintaprosessin laadun varmistamisessa. Hankkeessa perustetaan UNOPS:iin rahasto, josta PIF -kohdemaat voivat hakea tukea hankintatoimensa kehittämiseksi.

Rahoituspäätös  09.10.2018

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892882

Tunnus

UHA2018-005671

Sivua muokattu

04.01.2019