Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.11.2018

UNODC; oopiumviljelyn korvaaminen peltometsävijelyllä, jatkovaihe

Kuvaus

Myanmarissa kasvatetaan oopiumunikkoa toiseksi eniten maailmassa. Unikon viljely heikentää ympäristön tilaa lisäämällä metsäkatoa ja maaperän huonontumista, sekä aiheuttaa taloudellista ja sosiaalista epävakautta ja turvattomuutta unikon viljelyalueilla. Suomen ja Saksan tukema 1.vaihe on toiminut konfliktialueella, joka on osittain keskushallinnon alaisuudessa ja osittain etnisten armeijoiden. Huumeiden tuotanto on keskeinen alueen konfliktia ylläpitävä voima. Kohdealueen kyläläiset ovat raportoineet turvallisuuden lisääntymisestä, koska hankeaikana maan armeija ei ole tunkeutunut kyliin. Viljelijöiden perustama kahviosuuskunta on tehnyt viiden vuoden myyntisopimuksen ranskalaisen kahvifirman kanssa. Vaikka osuuskuntatoiminta on Myanmarissa uutta, mahdollistaa myyntisopimus toiminnan saattamisen kestävälle pohjalle. Ensimmäinen kahvilasti lähti kohti Eurooppaa lokakuussa 2018. UNODC hankkeen kakkosvaiheen pitkän ajan tulostavoitteena on Shanin osavaltiossa olevien unikon viljelyä harjoittaneiden yhteisöjen pysyvä irtautuminen lajista tukemalla laillisten, ympäristökestävien elinkeinojen taloudellisesti kestävää kehittymistä (erit. kahvi, yhteisömetsät). Hankkeen kakkosvaiheen välittömiä tulostavoitteita yhdistää pyrkimys kestävyyteen: 1) parantamalla ympäristöolosuhteita ja metsähallintoa hankealueilla; 2) vahvistamalla hankkeen 1. vaiheen puitteissa perustetun kahviosuuskunnan (Green Gold) toimintaa; sekä 3) luomalla suotuisat olosuhteet vaihtoehtoisten elinkeinojen jatkuvalle kehittymiselle Myanmarissa.

Rahoituspäätös  27.11.2018

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden vaihtoehtoinen kehitys 50%
  • Metsätalouden kehittäminen 50%

Rahoituskanava

YK:n huume- ja rikostoimisto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501553

Tunnus

UHA2018-005602

Sivua muokattu

20.12.2018