Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.11.2018

IDEA MyConstitution

Kuvaus

Vuoden 2008 perustuslaki on keskeinen kysymys Myanmarin rauhanprosessissa ja uudistuksia tarvitaan tukemaan siirtymää sotilasvallasta demokratiaan. MyConstitution-projektin avulla IDEA helpottaa sidosryhmien keskustelua vaihtoehdoista perustuslain muutokselle ja nostamaan valtiollisten ja muiden toimijoiden tietoisuutta mahdollisuuksista demokraattiseen kehitykseen nykyisen perustuslain puitteissa. IDEA tukee kansallisten kumppaneiden kapasiteettia perustuslakikysymyksissä rauhan ja demokratiakehityksen prosesseissa. Yhteistyökumppaneita ovat kansalaisyhteiskunta, rauhanprosessiin osallistuvat osapuolet ja valtion laitokset, kuten parlamentti, valtakunnansyyttäjä ja korkein oikeus. Toisessa vaiheessa hyödynnetään 1.vaiheen tuloksia kapasiteetinvahvistamisen painopisteista ja laajennetaan toimintaa uusiin toimijoihin.

Rahoituspäätös  29.11.2018

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501552

Tunnus

UHA2018-005601

Sivua muokattu

20.12.2018