Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2018

Rahoitus Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmelle

Kuvaus

Tällä hankkeella ulkoministeriö rahoittaa Aasian kehityspankin Sponsor Funded Staff Programmea. Myönnettävällä rahoituksella katetaan kahden suomalaisen asiantuntijan sijoittaminen kahdeksi vuodeksi Aasian kehityspankkiin. Yksi asiantuntijoista sijoittuu pankin pääkonttoriin Manilaan koulutussektorin asiantuntijaksi ja toinen pankin maatoimistoon Vietnamissa yksityisen sektorin kehityksen asiantuntijaksi. Muita asiantuntijoita saatetaan rahoittaa tarpeen ja rahoituksen saatavuuden mukaan. Manilaan sijoittettava asiantuntija tukee kehtiyspankin työtä opetussektorilla keskittyen innovaatio- ja tiede- ja teknologiasektorin ja matemaattisten aineiden koulutukseen. Suomen vaikuttamistyölle kehityspankeissa on määritelty yksi yhteinen teema: koulutuksen vahvistaminen. Koulutus nähdään yhdeksi ensisijaisista keinoista kasvavien tuloerojen umpeen kuromiseen Aasiassa. Yksityisen sektorin kehitykseen keskittyvä asiantuntija edistää yksityisen sektorin suurempaa osallistumista ADB:n toimintaan Vietnamissa. Suomi on Vietnamissa vuonna 2018 päättymässä olevan IPP-ohjelman ansiosta ja vedolla saanut hyvää jalansijaa ja tuloksia innovaatiosektorilla ja start-up ympäristössä, niin viranomaistahoihin kuin itse start-up yhteisöön ja suuriin kaupunkeihin, sekä yliopistoihin. Asiantuntijan rahoituksella tuetaan toiminnan jatkuvuutta.

Rahoituspäätös  12.12.2018

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 50%

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812750

Tunnus

UHA2018-005554

Sivua muokattu

20.12.2018