Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.11.2018

Bioturva ja biovarmuus jatkohanke; tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen Tansaniassa

Kuvaus

Bioturvaan ja bioturvallisuuteen liittyvillä hankkeilla pyritään rakentamaan ja vahvistamaan kehitysmaiden kapasiteettia tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on ehkäistä tartuntatautien tahatonta tai tahallista levittämistä tai leviämistä biovarmuuteen liittyvin toimin. Vaaralliset tarttuvat taudit ja niiden puhkeaminen ovat merkittävä uhka yhteiskunnille ja huomattava rasite kansallisille terveydenhuoltojärjestelmille. Tartuntatauteja aiheuttavien mikrobien tunnistaminen on elintärkeää. Biologisten uhkien osaamiskeskus (BUOS) / Sotilaslääketieteen Keskuksen (SOTLK) hallinnoiman ja toteuttaman bioturvahankkeen avulla vahvistetaan infektiodiagnostiikkaosaamista vähiten kehittyneimpien maiden joukkoon kuuluvassa Tansaniassa. Kyseessä on viiden vuoden jatkohanke vuonna 2014 alkaneelle ja vuoden 2018 lopussa päättyvälle bioturvahankkeelle. Jatkohankkeen koko on 750.000 euroa. Hanke voidaan nähdä Suomen kansallisena sitoumuksena mm. Global Health Security Agenda-aloitteen, Biologisten aseiden kieltosopimuksen ja Global Partnershipin (G7) biologisen komponentin sitoumuksena. Terveysturvallisuus on osa kokonaisvaltaista turvallisuutta. Paikallisen asiantuntemuksen, detektiokyvyn ja bioturvaosaamisen kehittäminen ei siten rajoitu ainoastaan Tansaniaan, vaan vähentää samalla myös alueellista ja globaalia biouhkaa. Kyseisen IKI-hankkeen tavoitteena on vahvistaa saavutettu kapasiteetti kestävälle tasolle kohti systemaattista ja luotettavaa biouhkabakteerien ja -virusten seurantaa sekä varmistaa toiminnan itsenäinen ja kestävä jatkuvuus. Keskeisenä yhteistyökumppanina jatkaa julkisella terveyssektorilla toimiva Tanzania Veterinary Laboratory (TVLA).

Rahoituspäätös  27.11.2018

750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

 • Lääketieteelliset palvelut 15%
 • Tartuntataudit 85%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
 • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Biologisten uhkien osaamiskeskus

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89891851

Tunnus

UHA2018-003951

Sivua muokattu

20.12.2018