Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

Naisiin kohdistuvan ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäiseminen Keniassa

Kuvaus

Kahdenvälisen hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa ja sukupuolittunutta väkivaltaa (gender-based violence, GBV) Keniassa ja vahvistaa uhreille tarjottavia palveluja erityisesti maakuntatasolla (county). Nelivuotisella hankkeella pyritään pitkän aikavälin tulostavoitteena parantamaan sukupuolittuneen väkivallan uhreille tarjottavien palveluiden laatua ja saatavuutta. Välittömänä tavoitteena pyritään parantamaan ensi-kontaktin (first-response) palveluita sukupuolittuneen väkivallan uhreille kolmessa maakunnassa Keniassa, sekä vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä kansallisella tasolla. Samalla lisätään tietoisuutta sukupuolittuneen väkivallan vaikutuksista yhteisöihin, uhreihin ja perheisiin, sekä tietoisuutta palveluiden tarjonnasta. Hankkeen kautta vahvistetaan kenialaisten vastuunkantajien kapasiteettia toteuttaa alaan liittyvää lainsäädäntöä ja politiikkaa. Hankkeen pääasiallisena kumppanina ja paikallisena toteuttajana toimii Kenian hallituksen julkisten palveluiden sekä nuoriso- ja tasa-arvon asioiden ministeriön (Ministry for Public Service, Youth and Gender Affairs MPSYG) alainen State Department for Gender Affairs (SDGA). Maakunnat ovat myös tärkeitä kumppaneita hankkeen toimeenpanossa.

Rahoituspäätös  13.12.2018

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 40%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 60%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821223

Tunnus

UHA2016-005099

Sivua muokattu

20.12.2018