Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.11.2018

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus

Kuvaus

Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät, että sen parissa työskentelevällä henkilöstöllä on asianmukainen kulloisessakin tehtävässä tarvittava osaaminen. Koulutuksen tavoite on työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden lisääminen sekä henkilön omien voimavarojen ja kykyjen kasvattaminen. Kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä (KEPO-KYT) koskeva koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetuksesta (perusteet ja syventävät), Kehityspoliittisista neuvottelupäivistä, niiden ohella järjestettävistä työpajoista ja verkkopohjaisesta itseopiskelusta. KEPO-KYT koulutuksen kohderyhmänä ovat ministeriön ja edustustojen kehitysyhteistyöasioita hoitavat henkilöt ml. paikalta palkatut, sekä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin rekrytoitavat UM:n ulkopuoliset henkilöt. Lisäksi koulutuksiin voi kohdennetusti osallistua kehitysyhteistyöhankkeissa toimivien valtion organisaatioiden tai konsulttiyritysten edustajia. Koulutussuunnitelma laaditaan osallistavasti ja syventävien koulutuskokonaisuuksien aiheet ja sisällöt räätälöidään kohderyhmien mukaan. Nyt haettava rahoitus (105 000 €) keskittyy koulutuksien toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Rahoituspäätös  15.11.2018

105 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2018-006713

Sivua muokattu

20.12.2018