Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

Global Women Deliver 2019 -konferenssin tuki; kehitysmaiden osallistujat ja muu toiminta

Kuvaus

Women Deliver (WD) on johtava naisten ja tyttöjen tasa-arvoisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden puolesta toimiva järjestö, joka järjestää kolmen vuoden välein näitä teemoja käsitteleviä globaaleja konferensseja. Se toimii asioiden vahvana puolestapuhujana ja kokoaa ja kehittää tietoa ja työkaluja naisten ja tyttöjen oikeuksien, osallistumismahdollisuuksien ja aseman vahvistamiseksi. Viides globaali konferenssi järjestetään Vancouverissa kesäkuussa 2019. Konferenssi kokoaa yhtee noin 6000 päätöksentekijää, vaikuttajaa, puolestapuhujaa ja yksityisen sektorin edustajaa. Konferenssiosallistujille tarjoutuu tilaisuus tiedonvaihtoon, verkostoitumiseen, työkaluihin ja oppimiseen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Aiempia konferensseja on pidetty hyvin onnistuneina varsinkin advocacy-työn osalta ja Women Deliverilla on hyvät yhteenvedot aiemmasta mediakattavuudesta ja kehitetyistä työkaluista, mm. laajasti käytetyt infokortit, joita käytetään myös Suomen ulkoministeriössä. Konferenssiohjelmaa on muutettu palautteen mukaan yhä enemmän myös nuorille relevantiksi. Suuren näkyvyytensä ja poliittisten kontaktiensa ansiosta WD:ta pidetäään merkittävänä ja tuloksekkaana toimijana jolla on selvää vaikutusta kv. agendaan. Suomi on tukenut WD-järjestöä vuodesta 2010 saakka. Nyt esitetystä Suomen 350 000 EUR rahoituksesta osa ohjautuu kehitysmaaedustajien osallistumiseen (200 000EUR), osa konferenssin kattamiseen virtuaalisesti (100 000 EUR) ja osa satelliittisessioiden järjestämiseen (50 000EUR).

Rahoituspäätös  13.12.2018

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Women Deliver

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89891001

Tunnus

UHA2018-007225

Sivua muokattu

20.12.2018