Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2018

Afganistan; UNDP; Law and Order Trust Fund (LOTFA)

Kuvaus

UNDP:n hallinnoima Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA) on juuri läpikäynyt perustavanlaatuisen sääntöuudistuksen. Uuden mallin mukainen LOTFA on Multi Partnership Trust Fund (MPTF), jossa UNDP vastaa rahaston hallinnoinnista, ja jossa eri YK-järjestöt voivat saada rahoitusta laki- ja oikeussektorin kehittämishankkeille rahaston kautta. Rahaston toimii katalyyttisena rahoitusmekanismina, jonka puitteissa Afganistanin hallitus ja kansainväliset toimijat voivat suunnitella ja toteuttaa koko laki- ja oikeussektorin laajuista toimintaa koordinoidusti. Rahaston tavoitteet ovat 1) parantaa valtion kansalaisilleen tarjoamia oikeuspalveluita, 2) parantaa kansalaisten turvallisuutta yhteiskunnassa ja 3) kasvattaa kansalaisten luottamusta valtioon ja vahvistaa valtion legitimiteettiä kansalaisten silmissä. Yhtenä tärkänä rahaston toimintona säilyy poliisien palkanmaksu.

Rahoituspäätös  12.12.2018

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62505101

Tunnus

UHA2017-000838

Sivua muokattu

19.12.2018