Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.11.2018

Irakin vakauttamisrahasto, FFIS, UNDP

Kuvaus

Irak kamppailee lukuisten haasteiden kanssa, joiden ratkaisemiseksi se tarvitsee pitkäaikaista kansainvälisen yhteisön tukea. Vuonna 2003 alkaneen konfliktin ja viime vuosina etenkin terroristijärjestö ISIL:in aiheuttaman sekasorron vuoksi maan turvallisuus- ja humanitaarinen tilanne jatkuu vaikeana. Tarpeet ovat valtavat: Maassa on yli kolme miljoonaa sisäistä pakolaista ja lähes yhdeksän miljoonaa ihmistä elää hätäavun varassa. UNDP:n Irakin vakauttamisrahasto (FFS) tukee ISIL:ltä vapautettujen alueiden välitöntä vakautusta ja mahdollistaa paikallisväestön paluun koteihinsa kestävällä tavalla viidessä maakunnassa: Salah al-Din, Ninewah, Anbar, Kirkuk ja Diyala. Rahasto toimii tiiviissä yhteistyössä Irakin viranomaisten kanssa ja se on keskeinen osa Irakin kansallisia vakauttamistoimia. Käytännössä rahasto 1) toteuttaa ISIL:tä vallatuilla alueilla julkisen infrastruktuurin jälleenrakennushankkeita; 2) tukee paikallisten elinkeinojen elpymistä ja työpaikkojen syntymistä; sekä 3) edistää paikallishallintojen kehittämistä ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Vuonna 2017 rahasto laajeni merkittävästi samalla kun Irakin hallinto sai vapautettua laajoja alueita ISIL:iltä. Rahaston tulokset ovat vaikuttavia: Rahaston tuella on edesautettu jopa 3.9 miljoonan maan sisäisen pakolaisen palaamista koteihinsa. Eniten toteutettuja hankkeita on opetussektorilla, mutta rahallisesti eniten tukea on annettu terveyssektorin jälleenrakentamiseen sekä sähköverkkojen kunnostamiseen. Naiset on huomioitu hyvin hankkeen hyödynsaajina: toiminnassa annetaan erityishuomiota naisten elinkeinojen kehittämiseen. Vuoden 2017 aikana edunsaajista 1.4 miljoonaa oli naisia. Suomi on mukana hankkeen ohjausryhmässä Bagdadissa: Suomen vaikuttamistavoitteina keskitytään edistämään naisten oikeuksia ja osuutta hyödynsaajista, sekä syrjimättömyysperiaatteen toteutumista. FFS-rahasto toimii hyvin korkean riskin alueella välittömien sotatoimien juuri päätyttyä. Irakin vaikeasta sisäpoliittisesta tilanteesta johtuen myös poliittiset riskit ovat korkeat. UNDP:n riskienhallinta on kuitenkin hyvällä tasolla. Riski on siis perusteltua ottaa. Rahaston koko oli vuoden 2018 alussa 703 MUSD. Suomi myönsi rahaston käyttöön vuonna 2016 yhteensä 4 MEUR. Nyt tehtävä lisämyöntö on kooltaan 5 MEUR ja kattaa rahaston toimintaa vuosina 2018–2019.

Lisätietoa

http://www.iq.undp.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  21.11.2018

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Jälleenrakennus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601705

Tunnus

UHA2018-006429

Sivua muokattu

19.12.2018