Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.12.2018

No Lost Generation Libanon: Syyrialaislasten hyvinvointi Libanonissa

Kuvaus

13 miljoonaa ihmistä on joutunut Syyrian kriisin vuoksi pakolaisiksi maan sisällä tai sen ulkopuolelle. Libanon kantaa kokoonsa nähden suurinta taakkaa pakolaisista: 6 miljoonan asukkaan Libanonissa on jopa 1.5 miljoonaa Syyrian pakolaista. Heistä arviolta 630 000 on lapsia tai nuoria. Libanonissa on myös satoja tuhansia palestiinalaispakolaisia ja sen omasta väestöstä kolmannes elää köyhyysrajan alapuolella. No Lost Generation (NLG) on alueellinen aloite, joka mobilisoi rahoitusta Syyrian konfliktista kärsivien lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Aloitteen piirissä on kuusi miljoonaa haavoittuvassa asemassa olevaa lasta, jotka ovat jäämässä vaille koulutusmahdollisuuksia ja joiden riski joutua väkivallan uhreiksi on suuri. Suomen tuki UNICEF-Libanonin NLG-komponentille on suunnattu erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen. Hyödynsaajiin kuuluu niin syyrialaisia kuin libanonilaisia lapsia ja nuoria. Aiemman toteutuksen aikana on havaittu, että vain kokonaisvaltaisella lasten hyvinvointiin keskittyvällä toimintatavalla voidaan vaikuttaa tehokkaasti lasten koulunkäynnin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen. Siksi nyt tehtävässä lisämyönnössä lasten hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti lastensuojelun, koulutusmahdollisuuksien ja sosiaaliturvan näkökulmasta. Lisämyönnön avulla tarjotaan perusopetusta, lastensuojelupalveluita, sosiaaliturvaa, sekä ammatillista koulutusta tai elämäntaitojen opetusta noin 8 000 tytölle ja pojalle, jotka eivät käy koulua ja/tai jotka ovat lapsiin kohdistuvan väkivallan uhan alla. Lisämyöntö kontribuoi Libanonin kansalliseen RACE II-koulutussuunnitelman (Reaching All Children with Education, 2017-2021) totetukseen. Suunitelman tavoitteena on tarjota libanonilaisille ja pakolaislapsille pääsy laadukkaisiin koulutusmahdollisuuksiin turvallisessa ympäristössä. Suomen tuki on myös osa UNICEF:in Libanonin opetussektorin kehittämistyötä alueellisen 3RP-pakolaisten suojelusuunnitelman (Regional Refugee & Resilience Plan) puitteissa. Suomi on rahoittanut UNICEF:in kautta No Lost Generation -aloitetta aiemmin Libanonissa (5 MEUR, v. 2014), Turkissa (2,5 MEUR, v. 2015), sekä Jordaniassa ja Syyriassa (5 MEUR, v. 2016). Nyt tehtävä 3.7 MEUR lisämyöntö Libanonin NLG-komponentille vuosille 2019-2020 jatkaa Suomen rahoitusta Libanonin koulutussektorin ja lastensuojelun kehittämiseksi.

Rahoituspäätös  10.12.2018

3 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 40%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202507

Tunnus

UHA2018-006757

Sivua muokattu

18.12.2018