Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.09.2018

UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto

Kuvaus

Vuonna 1964 perustettu UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) on YK:n yleiskokouksen alainen konferenssi. Konferenssin sihteeristö sijaitsee Genevessä. UNCTADin tehtävänä on avustaa kehitysmaiden integroitumista maailmantalouteen. UNCTAD on hallinnollisesti osa YK:n sihteeristöä. Sen päätehtävät ovat: 1) hallitusten väliset neuvottelut; 2) tutkimus sekä 3) tekninen apu. Esitettävällä tuella rahoitetaan UNCTADin mandaatin mukaista toimintaa tutkimuksen ja teknisen yhteistyön alueella. Tavoitteena on kehitysmaiden osaamisen kasvattaminen kauppaa ja sukupuolenvälistä tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä. Tavoitteena on vahvistaa kykyä analysoida kaupan ja kauppapolitiikan vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja huomioida tulokset päätöksenteossa. Hyödynsaajina ovat periaatteessa kaikki kehitysmaat, mutta lisäksi osa tämänkertaisesta Suomen tuesta kohdennetaan Keski-Amerikkaa koskevaan opetusmateriaaliin ja analyysiin. Teemaattisena painopisteenä on maatalouden rakennemuutos ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Hanke tukee WTO:n Buenos Airesin 2017 ministerikokouksessa annetun naisten taloudellista voimaannuttamista koskevan julkilausuman toimeenpanoa. UNCTADin työ on ollut erittäin kustannustehokasta. Pieni tiimi on saanut vähäisillä resursseilla aikaan hyviä tuloksia, joka on näkynyt voimakkaana kysynnän kasvuna UNCTADin gender-työhön. Työ on saanut uusia tukijoita.Vuodesta 2015 verkkokursseille on osallistunut 578 osallistujaa (388 naista ja 190 miestä) 109 eri maasta. Opetukseen osallistujien arviot ovat olleet erittäin hyvät. Laaturyhmältä pyydetään puoltoa hankkeen rahoitukselle. Hankkeeseen esitetään myönnettäväksi vuoden 2018 määrärahoista yhteensä 380.000 EUR (UNCTADin sihteeristö 372.000 EUR ja hankeseurantaan 8.000 EUR) vuosille 2018-2020.

Lisätietoa

www.unctad.org

Rahoituspäätös  28.09.2018

380 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800108

Tunnus

UHA2018-003936

Sivua muokattu

14.12.2018