Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.12.2017

UNICEF (WASH)

Kuvaus

UNICEF:n WASH-ohjelman (Water, Sanitation and Hygiene) päätavoitteina Afganistanissa on parantaa juomaveden laatua ja saatavuutta, lisätä sanitaatiota ja edistää hygieniaa. Saastuneesta vedestä johtuvat sairaudet aiheuttavat suurimman osan alle viisivuotiaiden lasten kuolemantapauksista Afganistanissa. Noin 25 % lapsista menehtyy ennen viidettä ikävuottaan. Noin viidennes maaseudun väestöstä on ilman kunnollista sanitaatiota. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien sekä maaseudun välillä ovat suuret. WASH-ohjelman tavoitteet vuoteen 2019 mennessä ovat: 0,3 miljoonaan ihmisen vedenlaatu on parantunut, 0,5 miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus sanitaation käyttämiseen sekä 750 koulussa ja 150 terveyskeskuksessa on asianmukaiset vesipisteet ja sanitaatiotilat. Hankkeella parannetaan myös lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa. WASH-ohjelman budjetti vuosille 2017–18 on noin 25 miljoonaa dollaria. Suomen osuus on kaksi miljoonaa euroa. Suomen lisäksi ohjelman rahoittamiseen osallistuvat: USA, Etelä-Korea, Japani ja Kanada. Hankkeen edellisen vaiheen aikana kohteina oli 102 koulua Pohjois-Afganistanissa. Hyödynsaajina oli 55 000 oppilasta ja 1200 opettajaa.

Rahoituspäätös  01.12.2017

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Perus vesihuolto ja sanitaatio 90%
 • Vesipolitiikka ja -hallinto 10%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507352

Tunnus

UHA2017-005059

Sivua muokattu

14.12.2018