Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.09.2018

Sähköinen kauppa ja kehitys -seminaari

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on osaltaan edistää käynnistymässä olevia Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvotteluja sähköisestä kaupankäynnistä. Tämä vahvistaa samalla monenvälistä kauppajärjestelmää. Sähköinen kauppa tarjoaa potentiaalisesti merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kehitysmaille. Kansainvälisen kaupan ja kestävän kehityksen keskuksen (International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD) ja Suomen yhteinen hanke on seminaari, jonka päätavoite on keskustella ja edistää Maailman kauppajärjestön sähköisen kaupan neuvottelujen kehitysulottuvuuksia. Seminaarin tavoitteena on vaikuttaa neuvottelijoihin niin, että he voisivat paremmin tuntea ja ottaa huomioon kehityskysymysten kannalta keskeiset aiheet neuvotteluissa. Sähköisen kaupan neuvotteluissa juuri kehitysasiat noussevat pääosaan. Erityisesti sähköinen kauppa voi tarjota kehitysmaiden mikro- ja pienyrityksille, naisyrittäjille ja nuorille yrittäjille huomattavia uusia mahdollisuuksia luoda työtä sekä itselleen että muille, kasvattaa vaurautta ja lisätä hyvinvointia. Genevessä marraskuussa 2018 järjestettävään seminaariin tavoitellaan yhteensä 40‒70 neuvottelijaa ja muuta kansainvälisten toimijoiden edustajaa, jotka hyötyvät asiantuntijoiden alustuksista. Seminaari on suunnattu kehitysmaille yleensä. TUO-10 esittää hankkeeseen 60.000 euroa. Rahoitus käytetään pääosin ICTSD:ltä suorahankittavan tilaisuuden järjestämiseksi, yhteissumma noin 53.000 euroa. Loppusumma varataan osaston edustajien osallistumis- ja seurantakuluihin.

Rahoituspäätös  17.09.2018

60 000 €

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Int Centre Trade and Sustainable Dev ICTSD

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892879

Tunnus

UHA2018-005070

Sivua muokattu

14.12.2018