Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2018

Tuki Suomen ympäristökeskukselle Global Sustainable Development Report -raportin laatimista varten

Kuvaus

Kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) seurannan ja toimeenpanon edistäminen on Suomen kansallisia prioriteetteja niin kotimaassa, EU-tasolla kuin globaalisti. Seurannan ja arvioinnin keskeinen foorumi on korkean tason poliittinen foorumi (HLPF). HLPF kokoontuu v. 2019 sekä heinä- että syyskuussa. Osa globaalia seuranta- ja arviointijärjestelmää on neljän vuoden välein julkaistava Global Sustainable Development Report -raportti. Tämä raportti tukee erityisesti kehitysmaiden mahdollisuuksia saavuttaa Agenda 2030 tavoitteita. YK:n edellinen pääsihteeri Ban Ki-moon kokosi raporttia valmistelemaan työryhmään 15 tutkijaa ja asiantuntijaa eri puolilta maailmaa ja nimitti heidän tehtävään 31.12.2016. Professori Eeva Furman on yksi ryhmän jäsenistä. Furmanin valinta tiedemiesryhmään vahvistaa erinomaisesti Suomen roolia kestävän kehityksen edelläkävijämaana. Suuri osa kirjoitus- ja analysointityöstä tapahtuu vuonna 2018, sillä raporttiluonnos valmistunee keväällä 2019 . Furman on vetovastuussa raportin yhdestä keskeisimmästä kappaleesta ”the role of science-policy-society in sustainable development”, jonka vuoksi hän tarvitsee myös aputyövoimaa SYKE:ssä. UM:n rahoittaa kehitysyhteistövaroista näitä palkkauskuluja75 000 eurolla.

Rahoituspäätös  30.11.2018

75 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892896

Tunnus

UHA2018-007530

Sivua muokattu

13.12.2018